Začni z zakaj – Simon Sinek

Začni z zakaj - Simon Sinek

Začni z zakaj - Simon Sinek

UVOD : ZAKAJ ZAČETI Z ZAKAJ

V tej knjigi govorim o naravno prisotnem vzorcu, o načinu razmišljanja, delovanja in komuniciranja, ki nekaterim voditeljem omogoča, da navdihujejo ljudi okrog sebe. Čeprav so ti “rojeni voditelji” morda prišli na svet z darom za navdihovanje drugih, pa ta zmožnost ni rezervirana izključno zanje. Vsi se lahko priučimo tega vzorca. Z nekaj discipline lahko vsak voditelj ali organizacija navdihuje druge, tako znotraj kot izven organizacije, in jim tako pomaga pri razvoju njihovih idej in vizij. Vsi se lahko naučimo voditi.

Ta knjiga ne poskuša zgolj popraviti tistega, kar ne deluje. Napisal sem jo zlasti zato, da bi služila kot vodič za poglabljanje in osredotočanje na tiste stvari, ki delujejo. moj namen ni izpodbijati rešitev, ki jih predlagajo drugi. Večina odgovorov, ki jih sprejmemo in so utemeljeni na trdnih dokazih, je popolnoma veljavnih. Toda če začnemo z napačnimi vprašanji, če ne razumemo smotra, nas celo pravi odgovori naposled usmerijo na napačno pot. Kajti resnica se – prej ali slej – vselej razkrije.

Zgodbe, ki jih boste prebrali, so zgodbe tistih posameznikov in organizacij, ki naravno poosebljajo ta vzorec. To so tisti, ki začnejo z zakaj.

JASNOST, DISCIPLINA IN DOSLEDNOST

Narava ne prenese praznine (lat. horror vacui). V podporo življenju mati narava vedno, ko je to mogoče, vzpostavlja ravnovesje. Ko na primer gozdni požar uniči življenje, narava ustvari novo življenje in tako nadomesti staro. Prehranske verige v kateremkoli ekosistemu, v katerih je vsaka žival hrana neki drugi živali predstavljajo način za ohranjanje ravnovesja. Tudi zlati krog, ki je utemeljen na naravnih bioloških načelih, upošteva potrebo po ravnovesju. kot rečeno, odsotnost jasnega ZAKAJ ustvarja neravnovesje in omogoča razcvet manipulacij. Ko so na delu manipulacije, pa se povečajo negotovost kupcev, nestabilnost za prodajalce in stres za oboje.

Začeti z ZAKAJ je šele prvi korak. Še veliko je treba storiti, preden si oseba ali organizacija prisluži pravico ali sposobnost navdihovati. Da bi zlati krog deloval, morajo biti vsi delčki v ravnovesju in pravilnem zaporedju.

Jasnost ob vprašanju ZAKAJ

Vse se začne z jasnostjo. Vedeti morate, ZAKAJ počnete tisto, KAR počnete. Ker ljudje ne kupujejo KAR počnete, temveč ZAKAJ počnete, ne bo nihče vedel, ZAKAJ počnete tisto, KAR počnete, če tega ne boste vedeli sami. Če vodja organizacije ne zna jasno izraziti, ZAKAJ organizacija obstaja onkraj svojih izdelkov in storitev, kako lahko potemtakem pričakujete, da bodo njegovi zaposleni vedeli, ZAKAJ  hodijo v službo? Če nekdo v politiki ne zna izraziti, ZAKAJ se poteguje za javni položaj onkraj ustaljenega “da bi s tem služil ljudstvu” (ki je minimalni razumni standard za vse politike), kako naj volilci vedo, komu slediti?

Manipulacije lahko vplivajo na rezultat volitev, ne pomagajo pa pri izbiri voditelja. Vodenje potrebuje ljudi, ki voditelju sledijo prostovoljno. Odvisno je od tistih, ki verjamejo v nekaj večjega, ne zgolj v posamezne teme. Moč navdihovati se začne z jasnostjo vprašanja ZAKAJ.

Disciplina ob vprašanju KAKO

Ko enkrat veste, ZAKAJ počnete tisto, kar počnete, se odpre vprašanje, KAKO boste to delali? Odgovori na vprašanja KAKO so vaše vrednote oziroma smernice, ki narekujejo, KAKO uresničiti zastavljeni smoter. To, KAKO se lotevamo nalog, se odraža v sistemih in procesih znotraj organizacije in v njeni kulturi. Razumeti, KAKO nekaj počnemo, in – še pomembneje – imeti dovolj discipline, da v svoji organizaciji in med zaposlenimi vzpostavimo upoštevanje vodilnih načel, organizaciji omogočiti, da v polnosti izkoristi svoje danosti. Razumevanje svojega KAKO nam na primer omogoči, da smo boljši pri zaposlovanju oseb ali iskanju partnerjev, ki bodo v sodelovanju z nami naravno uspešni.

Presenetljivo je najpomembnejše vprašanje z najbolj izmuzljivim odgovorom – ZAKAJ delate tisto, kar delate – razmeroma preprosto odkriti (kako, vam izdam v naslednjih poglavjih). Najtežji del je imeti dovolj discipline za to, da ne skrenemo od zastavljenega smotra, in prevzemati odgovornost za to, KAKO stvari počnemo. Da si stvari še bolj zapletemo, skušamo svoje vrednote imeti pred očmi tako, da jih zapišemo, skušamo svoje vrednote imeti pred očmi tako, da jih zapišemo na steno … v obliki samostalnikov. Toda samostalniki niso aktivni. Le pojmi so. In okrog teh pojmov se ne da zgraditi sistema ali razviti spodbud. Skoraj nemogoče je, da bi ljudje prevzemali odgovornost za samostalnike. “Malo več inovativnosti danes, če se da, Bob.” In če že res morate na steno napisati “iskrenost”, da bi vas nanjo opozarjal napis, potem imate najverjetneje že tako ali tako precejšnje težave.

Če naj bodo vrednote ali smernice zares učinkovite, morajo to biti glagoli. Ne “integriteta”, pač pa “vedno stori, kar je prav”. Ne “inovacija”, temveč “na težavo glej z drugega zornega kota”. Če ubesedimo svoje vrednote v obliki glagolov, se razjasni, kako ravnati v vsaki situaciji. Zanje lahko prevzemamo odgovornost, lahko jih merimo ali pa na njih celo osnujemo spodbude. Če boste ljudem rekli, naj ohranjajo integriteto, to ni zagotovilo, da bodo njihove odločitve vedno usklajene z interesi kupcev ali strank; zagotovo pa bodo usklajene, če jim boste rekli, naj vedno ravnajo tako, kot je prav. Sprašujem se, katere vrednote so na steno napisali pri Samsungu, ko so razvijali tisti popust, ki je izključeval stanovalce večstanovanjskih blokov.

Zlati krog ponuja razlago dolgoročnega uspeha, za vsako delovanje na dolgi rok pa je značilno, da predvideva investicije oziroma kratkoročne stroške. Zato sta disciplinirana osredotočenost na ZAKAJ in zavezanost svojim vrednotam tako pomembni.

Knjigo lahko kupite na spletni strani www.bogatiocka.si – kliknite tukaj za nakup.

 

Ivan Jurgec - Osebna zgodba policista - Stres odjebi!

Ivan Jurgec – Osebna zgodba policista – Stres odjebi!

Comments are closed.